Informacja o urzędzie w ETR

Drukowanie, PDF lub E-mail

Informacja o urzędzie Gminy w języku łatwym do czytania

Postać trzyma książkę, na okładce kciuk uniesiony w górę

Urząd Gminy Pleśna to miejsce, w którym pracuje władza publiczna dla miejscowości Pleśna. W Urzędzie Gminy pracuje wójt. Wójt to osoba, która rządzi gminą. Wójt jest też kierownikiem urzędu. Budynek urzędu znajduje się w miejscowości Pleśna. 3 stycznia 2017 roku został przyjęty regulamin. Ten regulamin opisuje jak ma działać urząd i co robić.

Czym zajmuje się Urząd? Urząd wykonuje różne zadania:

• organizuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu i wybory sołtysów wsi,
• wydaje dowody osobiste,
• prowadzi spis ludności w gminie,
• prowadzi spis firm, które są w gminie,
• zajmuje się bezpieczeństwem i chroni przed pożarami w gminie,
• zajmuje się ochroną zabytków,
• współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
• zajmuje się rolnictwem,
• zajmuje się zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
• zajmuje się budżetem gminy,
• zajmuje się ustaleniem jakie będą podatki,
• zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie,
• robi remonty i buduje nowe potrzebne budynki,
• buduje i naprawia drogi gminne,
• zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska i ochrony przyrody,
• zajmuje się wywożeniem śmieci z terenu gminy,
• utrzymuje czystość i porządek,
• prowadzi Urząd Stanu Cywilnego,
• prowadzi różne sprawy z zakresu wojska.

Ikona miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych - postać na wózku

Urząd jest trochę dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem urzędu jest specjalne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami.

Postać na wózku, w rogu napis WC

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze budynku.

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

  • Napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Pleśna, 33-171, Pleśna 240,
  • przynieść pismo do sekretariatu urzędu. Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty,
  • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.
  • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: gmina@plesna.pl
  • wysłać faks pod numer 14 679 89 47,
  • zadzwonić pod numer 14 679 81 70,
  • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu. Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku. W poniedziałki od 7:30 do 16:00, we wtorki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, a w piątki od 7:30 do 15:00.
  • Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikami z tłumaczem języka migowego. Tłumacz jest za darmo. Tłumacz jest dostępny przez cały czas pracy urzędu. Nie trzeba się wcześniej umawiać z tłumaczem.

Numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu są na stronie internetowej:

Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych: www.plesna.pl i https://bip.malopolska.pl/ugplesna.