Plany (rzuty) budynku Urzędu Gminy

Drukowanie, PDF lub E-mail

Opisy i plany graficzne (rzuty) budynku Urzędu Gminy z podziałem na piętra:

Przy dolnej krawędzi planu na środku umieszczono kod QR z linkiem do strony internetowej z opisem planu.

Naprzeciwko wejścia do urzędu jest parking z wydzielonym jednym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównego wejścia wchodzi się po czterech schodach. Po prawej stronie jest pochylnia. Wejście jest zadaszone i oświetlone.

Na zewnątrz po lewej stronie koło drzwi na ścianie jest plan parteru urzędu w formie dotykowej. Plan jest zamontowany na specjalnym uchwycie, który można przybliżyć do siebie, obrócić i dostosować kąt nachylenia planu.

Na zewnątrz po prawej stronie drzwi na ścianie jest domofon (przyciski wypukłe, forma głosowa).

Po wejściu do Urzędu jest poczekalnia. W drzwiach jest próg. W poczekalni są:

• po lewej stronie przy wejściu przy drzwiach jest stolik z krzesłem,
• po lewej stronie za stolikiem są kolejno: skrzynka podawcza, gdzie można zostawić dokumenty składane do Urzędu Gminy i dozownik na stojaku z płynem do dezynfekcji rąk,
• po prawej stronie poczekalni (ok. dwóch kroków od wejścia) jest drugi stolik z krzesłem.

Na końcu poczekalni są kolejne drzwi, które są zamknięte – może je otworzyć tylko pracownik Urzędu posiadający kartę dostępu. Przy drzwiach po lewej stronie na ścianie jest domofon (przyciski wypukłe, forma głosowa). W poczekalni jest monitoring.

Po wejściu do urzędu, na wprost są schody prowadzące na pierwsze piętro. Toaleta znajduję się w drugiej części korytarza opisanej później. Po prawej stronie od wejścia są pokoje:

• numer 3 – ochrona środowiska i gospodarka odpadami,
• numer 1 i 2 – Zakład Gospodarki Komunalnej.

Po lewej stronie od wejścia jest korytarz w kształcie litery L, który zakręca w prawo. W korytarzu znajdują się kolejno pokoje:

• numer 4 – ewidencja działalności gospodarczej i straże pożarne,
• numer 5, 6, 7, 8 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
• numer 10 – zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje,
• po prawej stronie jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Za zakrętem po prawej stronie jest pokój numer 11-punkt obsługi programu Czyste Powietrze. Po prawej stronie drzwi, na ścianie jest plan ewakuacyjny w formie dotykowej. Plan jest zamontowany na specjalnym uchwycie, który można przybliżyć do siebie, obrócić i dostosować kąt nachylenia planu.

W korytarzu naprzeciwko pokoju numer 5, przy ścianie są krzesła. Nad krzesłami wisi gablota z informacjami urzędowymi.

Przy każdym pokoju na ścianie wisi tabliczka z następującymi informacjami:
• numer pokoju,
• imię, nazwisko i funkcja urzędnika,
• nazwa referatu.

Informacje na tabliczkach są w formie wizualnej.

Plan parteru w wersji graficznej dostępny jest do pobrania – plan parteru w pliku PDF

Plan parteru Urzędu Gminy

Przy prawej dolnej krawędzi planu (ok. 20 cm od krawędzi) umieszczono kod QR z linkiem do strony internetowej z opisem planu.

Po lewej stronie schodów jest toaleta damska i męska. Za toaletą jest pokój nr 101 – zamówienia publiczne, zabytki, zarządzanie kryzysowe i organizacje pozarządowe. Naprzeciwko toalety znajduje się wejście do pokoju 103:

• 103 – sekretariat/dziennik podawczy,
• 102 – zastępca Wójta Gminy Pleśna,
• 104 – Wójt Gminy Pleśna.

Wejście do pokojów 102 i 104 jest przez sekretariat. Po prawej stronie drzwi do sekretariatu jest plan pierwszego piętra w formie dotykowej. Plan jest zamontowany na specjalnym uchwycie, który można przybliżyć do siebie, obrócić i dostosować kąt nachylenia planu.

Naprzeciw schodów, przy ścianie jest stolik i krzesła. Za miejscem odpoczynku są pokoje:

• 105, 106 – księgowość,
• 107 – Skarbnik Gminy Pleśna,

oraz korytarz, który zakręca w prawo i kolejno pokoje:

• 108 – podatki,
• 109 – mienie komunalne, z którego jest przejście do pokoju nr 110 – fundusze zewnętrzne, koordynator ds. dostępności,
• 111 – Sekretarz Gminy Pleśna.

Po prawej stronie drzwi do pokoju numer 111, na ścianie jest plan ewakuacyjny w formie dotykowej. Plan jest zamontowany na specjalnym uchwycie, który można przybliżyć do siebie, obrócić i dostosować kąt nachylenia planu.

Przy każdym pokoju na ścianie wisi tabliczka z następującymi informacjami:

• numer pokoju,
• imię, nazwisko i funkcja urzędnika,
• nazwa referatu.

Informacje na tabliczkach są w formie wizualnej.

Plan parteru w wersji graficznej dostępny jest do pobrania – plan 1 piętra w pliku PDF

Plan graficzny Urzedu Gminy Pleśna - I piętro

W lewym dolnym rogu umieszczono kod QR z linkiem do strony internetowej z opisem planu.

Po lewej stronie schodów jest toaleta damska i męska. Za toaletą (po prawej stronie) jest plan ewakuacyjny drugiego piętra w formie dotykowej. Plan jest zamontowany na specjalnym uchwycie, który można przybliżyć do siebie, obrócić i dostosować kąt nachylenia planu.

W korytarzu na lewo od schodów są pokoje:

• numer 201 – dowody osobiste, ewidencja ludności, profil zaufany (na końcu korytarza po prawej stronie),
• numer 202 – Urząd Stanu Cywilnego.

Po prawej stronie drzwi do pokoju numer 202, na ścianie jest plan drugiego piętra urzędu w formie dotykowej. Plan jest zamontowany na specjalnym uchwycie, który można przybliżyć do siebie, obrócić i dostosować kąt nachylenia planu.

W pokoju numer 201 jest pętla indukcyjna.

Naprzeciw schodów, przy ścianie jest stolik i krzesła oraz wejście do pokoju numer 203- sala ślubów i radca prawny.

Po prawej stronie od schodów są pokoje:

• numer 205 – obsługa Rady Gminy Pleśna, przewodniczący Rady Gminy Pleśna,
• numer 204 – sala konferencyjna (na wprost korytarza).

Przy każdym pokoju na ścianie wisi tabliczka z następującymi informacjami:

• numer pokoju,
• imię, nazwisko i funkcja urzędnika,
• nazwa referatu.

Informacje na tabliczkach są w formie wizualnej.

Plan parteru w wersji graficznej dostępny jest do pobrania – plan 2 piętra w pliku PDF

Plan graficzny 2 piętra Urzedu Gminy w Pleśnej