Dostępność

Print Friendly, PDF & Email

Koordynator ds. dostępności w Centrum Kultury w Pleśnej
Sebastian Smoleń
tel. +48 693 661 126
e-mail: kultura@plesna.pl

Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Kultury w Pleśnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja  dostępności dotyczy strony internetowej https://www.plesna.pl/gmina/centrum-kultury/

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-06

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre elementy aktywne w postaci animowanych prostokątnych przycisków są kłopotliwe w obsłudze za pomocą klawiatury, gdyż po wejściu fokusa w daną opcję nie można wybrać jej za pomocą klawisza ENTER, lecz trzeba jeszcze raz wcisnąć klawisz TAB i dopiero wcisnąć ENTER, aby wejść na daną podstronę. Każda tego typu opcja wymaga dwukrotnego wciśnięcia klawisza TAB;
 • moduł aktualności w systemie CMS, na którym została zbudowana strona, posiada zdublowane cele linków, ponieważ występują trzykrotne linki przy każdej pozycji aktualności, tzn. zdjęcie wyróżniające, nagłówek artykułu oraz link „czytaj całość”, co może nieznacznie wydłużyć czas przechodzenia do kolejnych artykułów;
 • dokumenty archiwalne sprzed 23 września 2018 r. opublikowane na stronie nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować;
 • zamieszczone na stronie dokumenty w postaci skanów, jeżeli nie ma ich wersji dostępnej cyfrowo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie zaktualizowano dnia 2024-05-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej czy aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków związanych z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony odpowiada Sebastian Smoleń (e-mail: kultura@plesna.pl).

Dane teleadresowe:
Centrum Kultury w Pleśnej
33-171 Pleśna 240
tel: +48 693 661 126
e-mail: kultura@plesna.pl, ckplesna@gmail.com


W zgłoszeniu należy podać:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240

1.      Budynek Centrum Kultury w Pleśnej zlokalizowany jest przy drodze powiatowej Tarnów – Siedliska.

2.      W bezpośrednim sąsiedztwie budynku jest czynny przystanek autobusowy w kierunku Lichwina i Siedlisk.

3.      W pobliżu budynku jest parking z miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością.

4.      Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5.     Główne drzwi wejściowe do budynku znajdują się od strony zachodniej, do głównego wejścia prowadzą schody.

6.     Do budynku można wejść także od strony południowej, przez drzwi do przyziemia oraz przez oszklony szyb windowy z klatką schodową.

7.  Winda w Centrum Kultury w Pleśnej obsługuje wszystkie poziomy. Winda wyposażona jest w komunikaty głosowe i przyciski z napisami w alfabecie Braille’a. Panel w windzie wyświetla numer piętra, na którym znajduje się kabina. Do windy można się dostać z każdego poziomu budynku Centrum Kultury. Panel wzywający windę posiada wypukłe cyfry.

8. Wszystkie piętra są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

9. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze (hol główny) oraz na poziomie drugim (poddasze).

10. Większość drzwi ma szerokość co najmniej 90 centymetrów.

11.  W budynku nie ma progów.

12.  Włączniki światła są na wysokości 120 cm ponad poziomem podłogi.

13. Tabliczki przy drzwiach do pokoi, sal, w ciągach komunikacyjnych oraz przy wejściach do budynku posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a.

14. W Centrum Kultury w Pleśnej są dwie pętle indukcyjne. Stacjonarna pętla zainstalowana jest w holu, przy ladzie recepcji. Ponadto jednostka   wyposażona jest w przenośną pętlę indukcyjną.

15. W sali widowiskowej znajduje się rampa dla osób z niepełnosprawnością. Podjazd służy do wejścia na scenę.

Dom Kultury w Janowicach, 33-115 Janowice 128A

1.      Budynek Domu Kultury w Janowicach zlokalizowany jest przy drodze powiatowej Tarnów – Zakliczyn.

2.     W bliskim sąsiedztwie budynku jest czynny przystanek autobusowy w kierunku Zakliczyna.

3.     Obok budynku jest parking z miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością (dwa stanowiska).

4.     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5.     Na poszczególne kondygnacje prowadzą klatki schodowe.

6.     Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

7.     Budynek nie spełnia następujących kryteriów dostępności architektonicznej:
a) brak wind, pochylni i platform – budynek ma dwie użytkowe kondygnacje,
b) brak pętli indukcyjnych i systemu do informacji głosowych,
c) brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,
d) brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Toalety są na paterze i piętrze budynku.


Świetlica wiejska w Woźnicznej, 33-171 Pleśna, Woźniczna 50

1.     Świetlica wiejska zlokalizowana jest przy drodze gminnej prowadzącej na osiedle domów jednorodzinnych.

2.     W bliskim sąsiedztwie budynku jest czynny przystanek autobusowy w kierunku Tarnowa.

3.     Obok budynku jest niewielki parking bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

4.     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5.     Wejście do budynku jest od strony południowej.

6.     Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

7.     Budynek nie spełnia następujących kryteriów dostępności architektonicznej:
a) brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością,
b) wejście do budynku utrudniają dwa stopnie,
c) brak pętli indukcyjnych i systemu do informacji głosowych,
d) brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,
e) brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

8.     Świetlica wiejska z Woźnicznej udostępniania jest na życzenie/w miarę potrzeb. Budynek nie jest czynny w regularnych godzinach.

Budynek byłej szkoły podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej, 33-115 Janowice, Dąbrówka Szczepanowska 184

1.     Budynek zlokalizowany jest przy drodze gminnej Szczepanowice – Lubinka.

2.     W bliskim sąsiedztwie budynku jest czynny przystanek autobusowy w kierunku Lubinki.

3.     Obok budynku jest niewielki parking bez oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

4.     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5.     Główne wejście do budynku jest od strony wschodniej.

6.     Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

7.     Na poszczególne kondygnacje prowadzą klatki schodowe.

8.     Budynek nie spełnia następujących kryteriów dostępności architektonicznej:
a) brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością – główne wejście do budynku utrudniają dwa stopnie,
b) wejście od strony zachodniej utrudniają schody,
c) brak wind, pochylni i platform – budynek posiada trzy kondygnacje,
d) brak pętli indukcyjnych i systemu do informacji głosowych,
e) brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,
f) brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Toalety są na parterze.

9.     Budynek w Dąbrówce Szczepanowskiej udostępniany jest na życzenie/w miarę potrzeb. Budynek nie jest czynny w regularnych godzinach.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Centrum Kultury nie zapewnia dostępu do usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM)
 2. Centrum Kultury zapewnia sprawną komunikację z jednostką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku. Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w przyziemiu lub parterze budynku.
 3. Aby skutecznie komunikować się z Centrum Kultury w Pleśnej, zwłaszcza osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:
  a) złożyć pismo/wniosek na adres: Centrum Kultury w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240,
  b) wysłać e-mail na adres: kultura@plesna.pl,
  c) skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 693 661 126.
 4. Udostępnianie wybranych informacji i dokumentów:
  a) w PJM,
  b)
  w druku powiększonym,
  c)
  w języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR),
  możliwe jest po wcześniejszym przekazaniu zgłoszenia.