O Nas

Print Friendly, PDF & Email

Centrum Kultury w Pleśnej (do 2007 roku Gminny Dom Kultury w Pleśnej) jest samorządową instytucją kultury Gminy Pleśna odpowiedzialną za prowadzenie różnorodnej działalności zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i propagowanie lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowych, turystycznych oraz promocję Gminy Pleśna w kraju i za granicą. Centrum Kultury w Pleśnej dysponuje dwoma filiami: Domem Kultury w Janowicach oraz świetlicą wiejską w Woźnicznej. Od 2015 roku zarządza także budynkiem dawnej szkoły podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej.

Pracownicy jednostki:
Jolanta Kuczera – Stankowska: dyrektor
Janusz Jarząb: główny księgowy
Sebastian Smoleń: specjalista ds. komunikacji społecznej, koordynator ds. dostępności
Małgorzata Hajduga: specjalista ds. turystyki i promocji, inspektor ochrony danych osobowych
Romuald Gębala: instruktor ds. muzyki
Ewa Iwaniec: instruktor ds. rękodzieła
Benedykt Krakowski: starszy operator obsługi i napraw urządzeń technicznych
Ewa Zielińska: pracownik gospodarczy

Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej