Zdjęcie węgla rozsypanego

Informacja o przystąpieniu Gminy Pleśna do sprzedaży końcowej węgla, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że Gmina Pleśna przystępuje do sprzedaży…
Logo LGD Dunajec - Biała

Dyżur pracownika LGD w gminach na obszarze LGD Dunajec-Biała

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w zakresie otrzymania dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” podczas prowadzonych przez pracownika…
Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Dopłaty dla rolników

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przekazuje materiały informacyjne otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przekazany materiał zawiera ważne informacje dla rolników dotyczące dopłat do zbóż oraz rzepaku i rzepiku. Po szczegółowe informacje nt. powyższych dopłat należy zwracać się…