Logo MODR

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie w trakcie naboru wniosków 2023

Pomoc doradczą mieszkańcom obszarów wiejskich na terenie powiatu tarnowskiego świadczą pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie. Gospodarstwa z produkcją zwierzęcą i mieszaną Termin przyjmowania wniosków: poniedziałek, wtorek (24.04; 25.04; 02.05; 08.05; 09.05; 15.05) Miejsce przyjmowania wniosków: Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny Relaks,…