Zdjęcie węgla rozsypanego

Informacja o przystąpieniu Gminy Pleśna do sprzedaży końcowej węgla, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że Gmina Pleśna przystępuje do sprzedaży…