Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 15 grudnia 2023 r. decyzją nr KR.RZT.70.200.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Pleśna od dnia 15 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r.

Ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków