czerwona tablica z polskim godłem

Dodatkowy termin zgłaszania kandydatów do Rady Sołeckiej wsi Janowice

Print Friendly, PDF & Email

W związku z dokonaniem zgłoszeń kandydatów do Rady Sołeckiej wsi Janowice w ilości mniejszej niż statutowa liczba członków rady sołeckiej, zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Sołectwa Janowice stanowiącego Uchwałę Nr VI/29/07 Rady Gminy Pleśna z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Janowice (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 84, poz. 535 z dnia 12 lutego 2007 r. ze zm.) – Gminna Komisja Wyborcza w Pleśnej ustala dodatkowy termin zgłaszania kandydatów do Rady Sołeckiej wsi Janowice do dnia 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Gminną Komisję Wyborczą
w Urzędzie Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240, pok. 111, I piętro.