Wójt Gminy Józef Knapik ściska dłoń z wicewojewodą Ryszardem Pagaczem. Za panami stoi skarbnik gminy Joanna Krochmal.

Dofinansowanie do budowy żłobka w Gminie Pleśna

Print Friendly, PDF & Email

25 września wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz zawarł umowę dofinansowania w ramach programu  MALUCH+ z wójtem gminy Pleśna Józefem Knapikiem.

Projekt zakłada budowę żłobka w Pleśnej do maja 2026 roku.

Zakres projektu budowy żłobka w Pleśnej:
Budowa żłobka o dwóch oddziałach dla 46 dzieci do lat trzech. W ramach zadania planowanego do sfinansowania ze środków programu MALUCH+ zostaną wykonane  prace wykończeniowe: w tym ułożenie podłóg, ułożenie glazury w kuchniach i łazienkach oraz montaż wyposażenia sanitarnego, przygotowanie powierzchni i malowanie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności), zostanie zakupione wyposażenie oraz wykonane zostanie dostosowanie otoczenia instytucji opieki niezbędnego do jej prowadzenia m.in. utworzenie altany śmietnikowej, chodnika, ogrodzenia, zieleni.

Koszt realizacji projektu: 5 157 000 zł, w tym dofinansowanie z programu MALUCH+ 1 872 223,05 zł (1 649 652 zł – środki Krajowego Planu Odbudowy, 222 571,05 zł – środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT).

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Nowa odsłona programu „Maluch+” obejmuje lata 2022-2029.

Logotypy Krajowego Planu Odbudowy