troje dzieci na niebieskim tle

Gmina Pleśna bierze udział w Programie Aktywna Szkoła

Print Friendly, PDF & Email

Gmina Pleśna realizuje Program Aktywna Szkoła w dwóch zadaniach: Aktywny Weekend oraz Aktywny Orlik. Program ten to wsparcie aktywności fizycznej skierowane do wszystkich osób chcących aktywnie spędzić czas.

Do udziału w zadaniu Aktywny Weekend zgłosiła się Szkoła Podstawowa w Pleśnej. Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w weekendy czyli soboty i niedziele wg. harmonogramu sporządzonego przez prowadzących zajęcia. W ramach programu Aktywny Weekend co tydzień w każdy weekend będzie odbywać się co najmniej 6 godzin zajęć, organizowanych na hali sportowej w Pleśnej lub na terenie kompleksu Orlik w Pleśnej.

W ramach zadania Aktywny Orlik do prowadzenia zajęć zaangażowało się dwóch trenerów, posiadających uprawnienia i licencje do prowadzenia zajęć. Zajęcia będą odbywać się na terenie kompleksu Orlik w Pleśnej.

Udział w zajęciach jest ogólnodostępny i bezpłatny. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu zajęć i zapisów na zajęcia można uzyskać w Szkole Podstawowej w Pleśnej.

troje dzieci na niebieskim tle