Inwestycje

Print Friendly, PDF & Email

Poniżej znajdują się kategorie inwestycji finansowanych z różnych źródeł. 

Środki pozyskane z Unii Europejskiej

Informacje na temat uzyskanych funduszy z UE.
Zapoznaj się z inwestycjami w Gminie Pleśna dzięki pozyskanym funduszom europejskim.
Zobacz inwestycje

Środki pozyskane z krajowych programów

Informacje na temat uzyskanych funduszy z różnych programów krajowych dla samorządów.
Zapoznaj się z inwestycjami w Gminie Pleśna dzięki pozyskanym funduszom krajowym.
Zobacz inwestycje

Środki własne Gminy

Informacje na temat inwestycji ze środków własnych Gminy Pleśna.
Zapoznaj się z inwestycjami w Gminie Pleśna z własnych środków finansowych.
Zobacz inwestycje