Fundusze Unijne

Drukowanie, PDF lub E-mail

Perspektywa finansowa:

2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zobacz uzyskane fundusze

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Zobacz uzyskane fundusze

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zobacz uzyskane fundusze

2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Zobacz uzyskane fundusze

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zobacz uzyskane fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Zobacz uzyskane fundusze

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zobacz uzyskane fundusze

2021-2027

Fundusze w trakcie pozyskiwania.