Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Print Friendly, PDF & Email

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na co będzie można przeznaczyć wsparcie?

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Przeniesienie istniejącego przedszkola w Rzuchowej do nowej siedziby

Dofinansowanie: 700 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 718 062,56 zł

Tablica informacyjna o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świebodzinie

Dofinansowanie: 400 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 162 552,86 zł

Tablica informacyjna o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozbudowa drogi gminnej 200068 K Szczepanowice-Gliniki w km od 0+000 do 0+991 w miejscowości Szczepanowice, Gmina Pleśna

Dofinansowanie: 400 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 421 552,46 zł

Tablica informacyjna o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z pompownią w Łowczówku

Dofinansowanie: 688 500 zł
Całkowita wartość inwestycji: 928 960,10 zł

Tablica informacyjna o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych