Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Drukowanie, PDF lub E-mail

Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Flaga i Godło Polskie
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej 200068 K Szczepanowice- Gliniki w km od 0+991 do 1+443,3 (z wyłączeniem kilometrażu od 1+160 do 1+380) oraz przebudowa obiektu mostowego w km 1+400 w miejscowości Szczepanowice, Gmina Pleśna

Opis: W ramach zadania przeprowadzona zostanie rozbudowa drogi gminnej 200068 K Szczepanowice – Gliniki w km od 0+991 do 1+443,3 w miejscowości Szczepanowice. Przebudowany zostanie także obiekt mostowy. Rozbudowa obejmuje m.in. poszerzenie jezdni do 5 m, wykonanie kanalizacji deszczowej, odcinkowe umocnienie skarp. Efektami zadania będą: poprawa parametrów drogi na odcinku 452 metrów (w tym 232 m w części kwalifikowanej) i przebudowa obiektu mostowego. Zadanie jest kontynuacją rozbudowy drogi gminnej 200068 K Szczepanowice -Gliniki w km od 0+000 do 0+991, którą wykonano w 2020 roku.

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej 200068 K Szczepanowice -Gliniki oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez podniesienie parametrów technicznych ww. drogi.

Okres realizacji: 2021

Wartość projektu: 825 173,79 zł

Dofinansowanie: 354 621,00 zł (65 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg