Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Print Friendly, PDF & Email

Naczelnym zadaniem Wojewódzkiego Funduszu jest dofinansowanie inwestycji i innych działań na rzecz ochrony środowiska oraz takie zarządzanie posiadanymi środkami finansowymi, aby maksymalnie je pomnożyć, zapewnić ciągłość finansowania i stworzyć optymalne warunki dla realizacji idei ochrony środowiska w województwie małopolskim. 

Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia na obiekcie sportowym ORLIK w Pleśnej

Opis: W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja oświetlenia na boiskach wchodzących w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK w Pleśnej. Stare oprawy metalohalogenowe zostaną  zdemontowane i wymienione na nowe energooszczędne oprawy LED. Zasilanie nowego oświetlenia boiska odbywać się będzie z istniejącej instalacji zasilającej. Sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian. Zamontowane zostanie 19 opraw oświetleniowych typu LED.

Okres realizacji: 18.08.2022-17.10.2022

Wartość projektu: 77 442,88 zł

Koszt kwalifikowalny zadania: 74 071 zł

Dofinansowanie: 35 185 zł

Źródło dofinansowania: zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie