Tekst Konkurs Kolęd i Pastorałek Pleśna 2024 na niebieskim tle, Po lewej zdjęcie z płatkiem śniegu.

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek – Pleśna 2024

Print Friendly, PDF & Email

Centrum Kultury w Pleśnej zaprasza do udziału w dorocznym Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie odbędzie się 1 lutego (czwartek) br. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Pleśnej (parter). Rozpoczęcie o godz. 9.00.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i grup wokalnych z terenu gminy Pleśna i przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – klasy I – III,
  • II kategoria – klasy IV – VIII.

Termin składania zgłoszeń: do 22 stycznia 2024 r.

Regulamin Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

1. Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany jest przez Centrum Kultury w Pleśnej, 33 – 171 Pleśna 240.
2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków
i postanowień niniejszego regulaminu.
3. Konkurs odbędzie się dnia 01 lutego 2024r. (czwartek) o godzinie 9.00 w Centrum Kultury w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240 (sala widowiskowa, parter).
4. W konkursie mogą uczestniczyć grupy wokalne z gminy Pleśna w następujących kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – klasy I – III,
  • II kategoria – klasy IV – VIII.

Dana szkoła, placówka, parafia itp. może wytypować jeden zespół w danej kategorii.

5. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest poprawne wypełnienie i przesłanie organizatorowi karty zgłoszeń do dnia 22 stycznia 2024 r.

Pobierz Regulamin i Kartę Zgłoszenia Konkursu Kolęd i Pastorałek 2024

Po wyznaczonym terminie organizator nie przyjmuje zgłoszeń nawet w drodze wyjątku.

6. Poszczególni wykonawcy mogą zaprezentować dwa utwory.
Czas trwania utworu – maksymalnie 4 min.
7. Akompaniament mogą stanowić:

  • profesjonalne podkłady muzyczne na nośnikach danych,
  • akompaniament własny na żywo*,
  • akompaniament własny nagrany na nośniki danych.

* wykorzystanie instrumentów muzycznych w formie akompaniamentu będzie premiowane i jest dobrowolne, z tym że nieumiejętność gry na instrumentach może zaważyć o niższej ocenie występów. Akompaniament w wykonaniu nauczyciela/osoby dorosłej oraz podkłady muzyczne nie będą premiowane ani oceniane.

8. Organizator zapewnia nagłośnienie i możliwość odtworzenia muzyki z komputera, z tym że preferowany jest podkład z nośników danych pod USB. Organizator nie odpowiada za problemy z odtwarzaniem muzyki z nośników danych opiekunów grup. Istnieje możliwość wcześniejszego przesłania podkładów muzycznych wraz z kartą zgłoszenia na adres mailowy organizatora (ckplesna@gmail.com).

Organizator powołuje komisję konkursową, której skład przedstawia się następująco:
– przewodniczącym komisji będzie osoba niepowiązana z żadnym z wykonawców,
– członkami komisji będą poszczególni muzycy przygotowujący grupy do konkursu,
– członkowie komisji wstrzymują się z oceną występów grup, które przygotowują.

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi tego samego dnia. Wszyscy uczestnicy konkursu wyróżnieni zostaną pamiątkowymi dyplomami za uczestnictwo, natomiast laureaci dodatkowo nagrodami. Organizatorzy przewidują nagrody finansowe na zasadzie możliwości zakupów dla danej placówki na fakturę VAT wystawianą na Centrum Kultury w Pleśnej. Dane do faktury podane zostaną na symbolicznych czekach. Nazwiska zwycięzców i nazwy grup zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Pleśna, profilu Facebook Centrum Kultury i w piśmie samorządowym „Pogórze”.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie budynku Centrum Kultury w Pleśnej i w jego obrębie.
11. Wszystkie sprawy organizacyjne rozstrzygane są z opiekunami wykonawców.
12. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
13. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Kontakt z organizatorem:
Centrum Kultury w Pleśnej
33 -171 Pleśna 240
ckplesna@gmail.com
tel. 693 661 126