Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Informacja o wystąpieniu Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków w powiecie tarnowskim

Drukowanie, PDF lub E-mail

W dniu 27 kwietnia 2023 r. Wojewódzki Małopolski Lekarz Weterynarii potwierdził występowanie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie miejscowości Zabawa.

W związku z tym Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wydał rozporządzenie, w którym zawarł zakazy i nakazy dla mieszkańców powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego, którzy posiadają drób.

W związku z powyższym:

  1. Zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
  2. Nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
  3. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Środki o których mowa, mieszkańcy mają obowiązek stosować do momentu uchylenia rozporządzenia. Dokumenty źródłowe znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania: