czerwona tablica z polskim godłem

Ponowne wybory Sołtysa wsi Janowice

Print Friendly, PDF & Email

W niedzielę 28 lipca 2024 roku odbędą się ponowne wybory Sołtysa wsi Janowice.

Lokal wyborczy będzie czynny w godzinach 8:00-18:30.

Wybory Sołtysa są powszechne, bezpośrednie, równe, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa ma osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa. Przy ustalaniu faktu stałego miejsca zamieszkania stosuje się przepisy prawa cywilnego.
Dokumentem poświadczającym stałe zamieszkiwanie na terenie Sołectwa w przypadku braku stałego zameldowania jest decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2024 roku o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej (wyciąg ze statutu Sołectwa)
Kalendarz wyborczy

Druki do pobrania: