Stoją od lewej: prezes OSP Rzuchowa Kamil Florek, Radna Województwa Małopolskiego Anna Mikosz, Wójt Gminy Pleśna Józef Knapik, Przewodniczący Rady Gminy Pleśna Janusz Jarząb.

Prace w remizie OSP Rzuchowa

Print Friendly, PDF & Email

W styczniu miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej remizy OSP w Rzuchowej. W wydarzeniu wzięła udział Radna Województwa Małopolskiego Pani Anna Mikosz. W ramach zadania odnowiono między innymi salę zebrań, pomieszczenia sanitarne i techniczne. Celem zadania była poprawa warunków lokalowych w remizie OSP Rzuchowa. Zadanie mogło zostać wykonane dzięki pieniądzom otrzymanym w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023”- część A. Całkowita wartość wykonanych prac wynosi 84 000 zł, w tym dotacja ze środków Województwa Małopolskiego to 25 000 zł.

Logo Małopolski
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac
budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2023 r.

Stoją od lewej: prezes OSP Rzuchowa Kamil Florek, Radna Województwa Małopolskiego Anna Mikosz, Wójt Gminy Pleśna Józef Knapik, Przewodniczący Rady Gminy Pleśna Janusz Jarząb.
Stoją od lewej: prezes OSP Rzuchowa Kamil Florek, Radna Województwa Małopolskiego Anna Mikosz, Wójt Gminy Pleśna Józef Knapik, Przewodniczący Rady Gminy Pleśna Janusz Jarząb