czerwona tablica z polskim godłem

Wybory sołeckie w Gminie Pleśna

Print Friendly, PDF & Email

W niedzielę 23 czerwca 2024 roku odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 8:00-18:30.

Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, bezpośrednie, równe, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa. Przy ustalaniu faktu stałego miejsca zamieszkania stosuje się przepisy prawa cywilnego.
Dokumentem poświadczającym stałe zamieszkiwanie na terenie Sołectwa w przypadku braku stałego zameldowania jest decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2024 roku o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Kalendarz wyborczy
Zarządzenie Nr 88/2024 Wójta Gminy Pleśna z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie: ustalenia wzorów zgłoszeń w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Pleśna
Wyciąg ze Statutów Sołectw – Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

Druki do pobrania: