Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Print Friendly, PDF & Email

Wójt Gminy Pleśna informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pleśna:

– położonej w miejscowości Pleśna, oznaczonej jako część działki nr 350/2 o pow. 0,0537 ha wraz z budynkiem Centrum Kultury w Pleśnej o pow. użytkowej 1122,74 m2, KW nr TR1T/00083505/1, przeznaczonej do użyczenia.

Wykaz zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Gminy Pleśna www.plesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugplesna.

Termin wywieszenia 28.02.2024-21.03.2024.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pleśna: pok. nr 109, tel. 14 629 28 40