Zdjęcie przedstawia napis" XIII Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych"

XIII Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych – 24.03.2024

Print Friendly, PDF & Email

Centrum Kultury w Pleśnej zaprasza do udziału w XIII Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych. Konkurs przeprowadzony zostanie w Niedzielę Palmową (24.02.2024 roku). Miejsce wydarzenia – plac targowy „Mój Rynek” w Pleśnej.

Regulamin Konkursu

I. Organizator:
Centrum Kultury w Pleśnej
33-171 Pleśna 240
tel. 693 661 126
ckplesna@gmail.com
www.centrum-kultury.plesna.pl

II. Cele konkursu:
• Kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych.
• Zachęcenie mieszkańców gminy do podtrzymania tradycji ludowej.
• Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby pielęgnowania kultury i tradycji ludowej.
• Rozwijanie pomysłowości w ozdabianiu palm wielkanocnych.

III. Warunki konkursu:
• Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Pleśna.
• Każdy uczestnik prezentuje jedną palmę wielkanocną.
• Zaprezentowane prace winny być podpisane (imię i nazwisko wykonawcy/nazwę grupy czy stowarzyszenia).

IV. Kategorie konkursu:
• Konkurs rozstrzygany będzie w kategorii: najładniejsza palma.

V. Kryteria oceny:
• Użyte materiały (tylko naturalne lub tradycyjne, np. bibuła, wstążki, wiklina, bukszpan, suche trawy itp.).
• Różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, – tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących palmy.
• Walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły).
• Nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych.

VI. Przebieg konkursu:
1. Termin konkursu: 24 marca 2024r. (Niedziela Palmowa).
2. Ramy czasowe konkursu:
Dostarczenie palmy na miejsce w godz. od 13.00 do 14.00.
Prezentacja i ocena palm przez komisję konkursową w godz. od 14.00 do 15.00.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród o godz. 15.00.

Palmę należy wystawić w miejscu do tego przeznaczonym.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do publicznej wiadomości na miejscu,
a później opublikowane w lokalnej gazecie „Pogórze”, jak i na stronie internetowej gminy Pleśna oraz Facebooku organizatora.

Laureaci odbiorą nagrody rzeczowe i dyplomy okolicznościowe na miejscu.
W wyjątkowych sytuacjach nagrody będą do odbioru w biurze organizatora.

VII. Postanowienia końcowe:

  • Komisja konkursu jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i ostateczny.
  • Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga ostatecznie zgłaszane kwestie sporne.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Regulamin Palmy 2024 (PDF)

Zdjęcie przedstawia obrazki z palmami wielkanocnymi oraz tytuł konkursu.