Zbliżenie na łeb psa patrzącego na wprost

Zadbaj o swojego psa!

Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Pleśna wraz z Dzielnicowymi apelują do właścicieli czworonogów o odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami i odpowiednia opiekę nad nimi. W szczególności zwracanie uwagi na właściwe zabezpieczenie kojców, ogrodzeń oraz aktualne szczepienia ochronne. Przypominamy przy okazji, że łańcuch na którym uwiązany jest pies musi mieć co najmniej 3 metry długości. Wszystkie te aspekty będą sprawdzali dzielnicowi w ramach obchodu swojego rejonu.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi – np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!

Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane musi być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Każdy właściciel psa (zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt), powinien zapewnić mu odpowiednie warunki, m.in.:

  • pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane,
  • należy chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi,
  • pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę,
  • właściciel musi zapewnić psu karmę oraz stały dostęp do wody,
  • pies powinien mieć swoje legowisko, miskę, szelki, smycz oraz adresówkę.

Ponadto każdy właściciel jest odpowiedzialny za odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązku należytej kontroli swojego psa, udając się z nim w miejsca ogólnodostępne. Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń.

W przypadku stwierdzenia naruszeń w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu z naszymi Dzielnicowymi, którzy także przekazują Państwu pewne uwagi w zakresie swych obowiązków:

Dzielnicowy mł. asp. Michał Duraczyński dla rewiru: Tarnów-Zachód 26: miejscowości: Koszyce Małe, Rzuchowa, Świebodzin, Szczepanowice, Dąbrówka Szczepanowska, przypomina, iż działaniami priorytetowymi na okres 01.07.2023 – 31.12.2023 są działania służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie: tj. w m. Rzuchowa, Szczepanowice to  wyeliminowanie problemu bezpańskich psów oraz problemu związanego z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu  psa przez mieszkańców sołectw. Miejsce objęto planem na podstawie własnych spostrzeżeń, konsultacji w UG Pleśna, wskazań na KMZB oraz wniosków lokalnej społeczności. Podmioty współpracujące: Rady Sołeckie, Urząd Gminy Pleśna, weterynarz Mariusz Szaluś, OTOZ Animals oraz placówki szkolne w zakresie profilaktyki.

Telefon komórkowy: 604 492 845
E-mail: dzielnicowy.zachod26@tarnow.policja.gov.pl

Dzielnicowy asp. Robert Topolski dla rewiru: Tarnów-Zachód 28: miejscowości: Pleśna, Janowice, Lichwin, Lubinka, Łowczówek, Rychwałd, Woźniczna, przypomina, iż działaniami priorytetowymi na okres 01.07.2023 – 31.12.2023 są działania służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie: tj. w m. Lubinka, Janowice wyeliminowanie problemu bezpańskich psów oraz problemu związanego z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu  psa przez mieszkańców osiedla. Miejsce objęto planem na podstawie własnych spostrzeżeń, konsultacji w UG Pleśna, wskazań na KMZB oraz wniosków lokalnej społeczności. Podmioty współpracujące: Rady Sołeckie, Urząd Gminy Pleśna, weterynarz Mariusz Szaluś, OTOZ Animals oraz placówki szkolne w zakresie profilaktyki.

Telefon komórkowy: 604 496 155
E-mail: dzielnicowy.zachod28@tarnow.policja.gov.pl