Asfaltowa droga wśród łąk, z prawej strony rośnie drzewo

Drogi w Świebodzinie i Woźnicznej będą wyremontowane

Print Friendly, PDF & Email

Już niedługo rozpocznie się remont dwóch dróg gminnych. W sierpniu zostały podpisane umowy na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu dróg gminnych:
• numer 200062 K w miejscowości Woźniczna i Świebodzin (droga wzdłuż torów)
• numer 200107K w miejscowości Świebodzin

Prace zakończą się w grudniu 2023 roku.

Całkowita wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 1 138 228 zł.

Zadania mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawę dostępności transportowej, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Poniżej podano dokładne dane dotyczące remontu dróg gminnych.

Pełna nazwa zadania: Remont drogi gminnej 200107K w km od 0+000 do km 0+390 w miejscowości Świebodzin, Gmina Pleśna
Dofinansowanie: 198 386 zł
Całkowita wartość: 247 982 zł

Pełna nazwa zadania: Remont drogi gminnej 200062 K na odcinku I -w km od 0+865 do km 1+260 na odcinku II- w km od 1+325 do km 1+755 na odcinku III – w km od 2+155 do km 2+342,w miejscowości Woźniczna i Świebodzin, Gmina Pleśna
Dofinansowanie: 959 842 zł
Całkowita wartość: 1 199 803 zł

Flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz Godło Rzeczpospolitej Polskiej