Logo Tarcza Antykryzysowa

Zakończenie projektów dofinansowanych z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Print Friendly, PDF & Email

Logotypy Unii Europejskiej, Małopolski

Dzięki środkom z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pleśna zrealizowano 2 zadania mające na celu wsparcie uczniów w powrocie do szkół po pandemii COVID-19.

Pierwszym zadaniem była realizacja zajęć dydaktycznych mających na celu wzmocnienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zajęcia były prowadzone we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pleśna. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie mogli brać udział w różnych zajęciach dobranych do ich potrzeb przez dyrektorów i nauczycieli. Przykładowo uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lichwinie brali udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego i geografii, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rzuchowej brali udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki.

Celem zadania było zmniejszenie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 119 912,14 zł i stanowiła całkowitą wartość projektu.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Drugie zadanie polegało na doposażeniu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna, w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauki zdalnej. W ramach projektu zakupione zostały takie urządzenia, jak: laptopy, oprogramowanie, komputery stacjonarne, monitory interaktywne, tablety.

Celem zadania było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 73 363,17 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.