Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Print Friendly, PDF & Email

Dofinansowanie z Programu Polska Cyfrowa kierowane jest przede wszystkim na projekty inwestycyjne, poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane jest wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań, finansowane są też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie jest też skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.

Loga z projektu Polska Cyfrowa

Opis: Z uwagi na wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii i zamknięciu placówek edukacyjnych, nauczanie prowadzone jest zdalnie. W ramach projektu zakupione zostanie 50 szt. laptopów. Komputery zostaną przekazane dyrektorom szkół podstawowych, którzy następnie przekażą je uczniom nie posiadającym w domu urządzeń umożliwiających realizację podstawy programowej zdalnie. Po zakończeniu okresu kwarantanny laptopy pozostaną w szkołach i będą wypożyczane uczniom do celów edukacyjnych lub będą służyły w szkole do realizacji zajęć (np. nauka programowania)- ostateczna decyzja będzie należała do dyrektora placówki. Laptopy zostaną przekazane 6 szkołom podstawowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna oraz dla 1 szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną na terenie Gminy Pleśna.

Okres realizacji: 21.05.2020-21.11.2020

Wartość projektu: 95 000,00 zł

Dofinansowanie: 95 000,00 zł

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach )

Opis: Z uwagi na wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii i zamknięciu placówek edukacyjnych, nauczanie prowadzone jest zdalnie. W ramach projektu zakupione zostanie 50 szt. laptopów. Komputery zostaną przekazane dyrektorom szkół podstawowych, którzy następnie przekażą je uczniom nie posiadającym w domu urządzeń umożliwiających realizację podstawy programowej zdalnie. Po zakończeniu okresu kwarantanny laptopy pozostaną w szkołach i będą wypożyczane uczniom do celów edukacyjnych lub będą służyły w szkole do realizacji zajęć (np. nauka programowania)- ostateczna decyzja będzie należała do dyrektora placówki. Laptopy zostaną przekazane 6 szkołom podstawowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna oraz dla 1 szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną na terenie Gminy Pleśna.

Okres realizacji: 21.05.2020-21.11.2020

Wartość projektu: 95 000,00 zł

Dofinansowanie: 95 000,00 zł

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach )

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Opis: Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu wykonane będą zadania zadania związane z:

  • cyfryzacją urzędu poprzez nabycie sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy zdalnej,
  • edukacją cyfrową pracowników urzędu w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
  • analizą stanu cyberbezpieczeństwa jst, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Okres realizacji: 21.01.2022-21.07.2023

Wartość projektu: 357 900,00 zł

Dofinansowanie: 357 900,00 zł

Źródło dofinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia)

Link do strony projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Opis: Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach projektu wykonane będą zadania związane z zakupem sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną.

Okres realizacji: 2022-2023

Wartość projektu: 3 700,00 zł

Dofinansowanie: 3 700,00 zł

Źródło dofinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia)

Link do strony projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu