Program Fundusze Europejskie dla Małopolski

Print Friendly, PDF & Email
Zestaw logotypów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski

Opis: Celem projektu jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla woj. małopolskiego przez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy.

Projekt obejmuje realizacje poniższych zadań:

  • zatrudnienie ekodoradcy w wymiarze 1 pełnego etatu na 36 miesięcy,
  • prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, poprawy jakości powietrza i wdrażania uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej. W każdym roku zorganizowane zostaną minimum 4 akcje informacyjno-edukacyjne lub/i wydarzenia poświęcone tematyce ochrony powietrza, klimatu w gminie, programom wsparcia dostępnych na likwidację niskiej emisji, wykorzystaniu OZE. itp. Każdego roku zorganizowane zostaną min. 2 spotkania z grupami opiniotwórczymi działającymi w Gminie Pleśna,
  • prowadzenie punktu obsługi mieszkańców. Punkt zlokalizowany będzie na parterze budynku Urzędu Gminy Pleśna. W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia do punktu obsługi mieszkańców,
  • zakup aplikacji internetowej umożliwiającej gromadzenie i monitorowanie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej z licencją oraz wykonanie analizy w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii wpływających na redukcję emisji gazów cieplarnianych, wzrost wykorzystania OZE, poprawę efektywności energetycznej oraz dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej,
  • zakup sprzętu do wsparcia prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych i inwentaryzacji – kamera termowizyjna oraz wyświetlacz prezentujący wyniki pomiarów.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Pleśna.

Okres realizacji: 2024-2027

Wartość projektu: 545 819,80 zł

Dofinansowanie: 463 946,88 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski