Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu

Print Friendly, PDF & Email

Wójt Gminy Pleśna ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2024 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, folkloru i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu wspierania i upowszechniania zajęć sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów, turniejów.

Ogłoszenie konkursowe oraz wzory formularzy znajdują się w załącznikach.

Termin składania ofert: 2 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie konkursowe
Wzory formularzy
Zarządzenie nr 231/2023 Wójta Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego