Kobieta w okularach wskazuje na napis informujący o spotkaniu informacyjnym.

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Print Friendly, PDF & Email

Logotypy Leader, LGD Dunajec-Biała, PROW i flaga Unii Europejskiej

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych (konsultacyjne) dla beneficjentów w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 07.12.2023 r.

godz. 9:00-11:00

Dom Grodzki w Wojniczu
ul. Długa 82
32-830 Wojnicz
Zakliczyn 07.12.2023 r.

godz. 13:00-15:00

Pogórzańskie Biuro Festiwalowe
ul. Rynek 15
32-840 Zakliczyn
Ciężkowice 08.12.2023 r.

godz. 9:00-11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny
i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach
ul. 3-go Maja 34
33-190 Ciężkowice
Pleśna 08.12.2023 r.

godz. 13:00-15:00

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Relaks w Łowczówku
Łowczówek 63
33-171 Łowczówek

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.