Baner informacyjny z logiem Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego

Informacje dla wyborców – Kto może głosować w Gminie Pleśna?

Print Friendly, PDF & Email

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w Gminie Pleśna, trzeba być osobą stale zamieszkującą na terenie naszej gminy.

W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe.

UWAGA! W wyborach tych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania.
Aby zatem zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Jak zaktualizować swoje dane w CRW?

Jeśli mieszkasz na stałe w Gminie Pleśna a nie zgłosiłeś tego faktu w Urzędzie – złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełniasz warunki):

  • zameldowanie się na pobyt stały (w Urzędzie Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240, pok. 201, II piętro lub on-line, dotyczy tylko obywateli polskich),
  • złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania – w Urzędzie Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240, pok. 201, II piętro lub on-line – pamiętaj, aby dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania pod tym adresem, np.:
    – rachunek za śmieci,
    – imienne rachunki za media tj. gaz, prąd, Internet,
    – pierwsza strona swojego rozliczenia podatkowego PIT z tym adresem,
    – umowa najmu.

UWAGA! W związku ze spodziewaną wysoką frekwencją i dużą liczbą wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Każdy wniosek będzie rozpatrzony przez urzędnika indywidualnie i wprowadzony do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych do 5 dni.

Jak samodzielnie sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców?

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.