Na zdjęciu dzieci siedzą przy stołach, w rękach trzymają długopisy i rozwiązują test.

Turniej Wiedzy Pożarniczej 2024 – po eliminacjach gminnych

Print Friendly, PDF & Email

W środę, 13 marca 2024 roku w remizie OSP Pleśna odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleśnej przy współpracy: dyrektorów szkół z terenu Gminy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Tarnowie. Gośćmi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: Wójt Gminy Pan Józef Knapik i Pan Wojciech Mruk reprezentujący PT KRUS w Tarnowie.

PT KRUS w Tarnowie już od kilku lat współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w ramach działalności prewencyjnej mającej na celu promowanie bezpiecznej pracy w rolnictwie, a przez to zmniejszenie liczby wypadków wśród rolników. Te działania skierowane są także do uczniów szkół, którzy biorą udział w różnych konkursach plastycznych ogłaszanych przez KRUS PT w Tarnowie.

Uczestnikami tegorocznego Turnieju były dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych ze szkół podstawowych z terenu Gminy: I grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas IV, II grupa – uczniowie  klas V – VIII. Pierwszym etapem konkursu pożarniczego były eliminacje na szczeblu szkół. W bieżącym roku do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły z terenu naszej Gminy, tj.: Szkoła Podstawowa z Pleśnej, Szkoła Podstawowa z Janowic, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzuchowej, Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach, Szkoła Podstawowa w Świebodzinie, Szkoła Podstawowa w Lichwinie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie.

Zainteresowanie konkursem pożarniczym od kilku lat cieszy się dużym powodzeniem. W tegorocznym finale gminnym wzięło udział łącznie z obu grup 27 uczestników. Turniej gminny przeprowadzono w dwóch formach: pisemnej, która obejmowała wszystkich finalistów szkolnych i ustnej, do której  przystąpiło 6 uczestników, uzyskujący najwyższą liczbę punktów z testu pisemnego. Test zawierał 40 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania nie były łatwe, obejmowały szeroki zakres wiedzy z historii i tradycji pożarnictwa oraz ochrony przeciwpożarowej. Poziom przygotowania dzieci i młodzieży w tym konkursie był jak zwykle wysoki, bowiem z trudnymi zagadnieniami zarówno w części pisemnej. jak i ustnej radzili sobie doskonale, uzyskując wspaniałe wyniki.

Jury po przeprowadzeniu finału ustnego ogłosiło zwycięzców, którymi zostali:

I grupa wiekowa:
Miejsce I – Jakub Żurowski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie,
Miejsce II – Igor Rosiak ze Szkoły Podstawowej w Lichwinie,
Miejsce III – Maciej Piątek ze Szkoły Podstawowej z Janowic.

W grupie II zwyciężyli:
Miejsce I – Dominik Abramowicz ze Szkoły Podstawowej w Świebodzinie,
Miejsce II –  Miłosz Chrzanowski ze Szkoły Podstawowej w Lichwinie,
Miejsce III – Kacper Bałaze Szkoły Podstawowej w Janowicach.

Finaliści pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej będą reprezentować naszą Gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą  się 5 kwietnia br. w PSP w Tarnowie. Już dziś życzymy im powodzenia i zajęcia czołowych miejsc. Zwycięzcy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymali dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy zostali obdarowani upominkami. Nagrody zostały ufundowane przez: Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie, Gminę Pleśna oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pleśnej.

W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pleśnej składam serdeczne podziękowania szkołom, które przystąpiły do tegorocznego konkursu, nauczycielom – opiekunom drużyn biorących udział w konkursie za wyrażenie zainteresowania zagadnieniem wiedzy pożarniczej.

Jednym z punktów programu, który cieszy się od lat dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, był pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przeprowadzony przez strażaków z jednostki OSP Pleśna, którzy ukończyli kurs ratownictwa medycznego. Myślę, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy potrzebna jest każdemu z nas, bo każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba będzie podjąć próbę ratowania życia ludzkiego.

Mam nadzieję, że udział w Turnieju przyczynił się do poznania zasad i przepisów przeciwpożarowych wśród dzieci i młodzieży. Podjęta inicjatywa organizacji konkursu OTWP ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” jest zasadna, a wiedza zdobyta z tego zakresu z pewnością będzie przydatna, dlatego już dziś zapraszam uczniów za rok do udziału w turnieju wiedzy pożarniczej.

Elżbieta Kędzior

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konkursu.