Tablica informacyjna o kwocie 1 000 000 zł wsparcia dla Gminy Pleśna

Kolejne rządowe wsparcie na odbudowę infrastruktury drogowej

Print Friendly, PDF & Email

Gmina Pleśna otrzymała milion złotych dofinansowania na odnowę dróg zniszczonych w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej.

Jeszcze w tym roku wyremontowane zostaną następujące drogi:

  • Remont drogi gminnej nr 200058 K „Rzuchowa – Zbylitowska Góra” w miejscowości Rzuchowa w km 0+165-1+000
  • Remont drogi gminnej nr 200108 K „Lichwin-Ładna (dz. ewid. 978, 969/6, 971/1, 1009/5, 1009/8, 1010/1, 1009/10, 628, 1198/1, 1198/2)” w miejscowości Lichwin w km 0+400-0+860
  • Remont drogi gminnej nr 200062 K „Woźniczna- przez Wieś” w miejscowości Pleśna i Woźniczna w km 0+532-0+662 i 0+690-0+845

Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach tzw. powodziówek.