Wójt Józef Knapik przekazuje komplet ubrań specjalnych dwóm przedstawicielom OSP Rzuchowa

Nowe wyposażenie dla OSP Rzuchowa

Print Friendly, PDF & Email

25 października odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzuchowej. Wójt Józef Knapik przekazał przedstawicielom OSP 24 komplety ubrań specjalnych i ubrań koszarowych.

Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa został sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 20 000 zł oraz budżetu Gminy Pleśna w kwocie 203 zł.

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

Wójt Józef Knapik przekazuje komplet ubrań specjalnych dwóm przedstawicielom OSP Rzuchowa

Logo Funduszu Sprawiedliwości
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.