Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej

Print Friendly, PDF & Email

Wójt Gminy Pleśna ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t:j. Dz. U. z 2023 r., poz. 991) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) oraz w oparciu o Regulamin Przeprowadzenia Konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej

Regulamin konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej