Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Nabór na dotację celową na prace przy zabytkach

Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie Zarządzenia nr 144/2023 Wójta Gminy Pleśna z dnia 1 września 2023 r., wobec Uchwały nr XLV/399/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pleśna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz Uchwały nr XLIX/419/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pleśna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, Wójt Gminy Pleśna ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu na cele określone w wyżej wymienionych Uchwałach, do realizacji w latach 2023-2024.

Niniejszy konkurs obejmuje zabytki nieruchome, które stanowią zabytkowe kościoły położone na terenie Gminy Pleśna.

Wnioski o dotacje należy zgłaszać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie od 1 do 15 września 2023 r., do godziny 15:00, do Urzędu Gminy Pleśna, pok. nr 103 (tj. sekretariat). Liczy się data wpływu wniosku do urzędu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Ogłoszenie konkursowe oraz wniosek o przyznanie dotacji stanowią załączniki do niniejszego artykułu.

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku proszę zapoznać się z wszelkimi materiałami możliwymi do pobrania poniżej:

Ogłoszenie konkursowe na dotację celową na zabytki
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Pleśna

Zarządzenie Nr 144/2023 Wójta Gminy Pleśna z dnia 1 września 2023 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pleśna.
Uchwała Nr XLV/399/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pleśna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Uchwała Nr XLIX/419/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie: określenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pleśna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.