Budynek Urzędu Gminy w Pleśnej po termomodernizacji, widok od frontu i ściana boczna z szybem windy

Modernizacja energetyczna w budynkach użyteczności publicznej zakończona

Print Friendly, PDF & Email

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W grudniu zakończyła się realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pleśna”. Projekt obejmował modernizację energetyczną dwóch budynków użyteczności publicznej z gminy Pleśna:

  1. Urzędu Gminy Pleśna – w ramach prac wykonano: modernizację instalacji c.o. i CWU, modernizację oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę okien dachowych, prace w kotłowni, docieplenie kominów.
  2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie – w ramach prac wykonano: modernizację instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, docieplenie ścian przylegających do gruntu, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją szkoła, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją sala, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie kominów.

Całkowity koszt projektu wyniósł 2 689 570,18 zł, z czego unijne dofinansowanie to 1 765 501,83 zł. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr ).

Budynek Urzędu Gminy w Pleśnej po termomodernizacji, widok od frontu i ściana boczna z szybem windy
Urząd Gminy w Pleśnej

 

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie po termomodernizacji, przed budynkiem zaparkowane samochody
Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie