Nowy sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych

Print Friendly, PDF & Email

Na początku października odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pleśna. Europosłanka Beata Kempa, posłowie Piotr Sak i Norbert Kaczmarczyk przekazali sprzęt zakupiony dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości. Do Ochotniczych Straży Pożarnych z Pleśnej, Lichwina i Szczepanowic trafiły komplety ubrań specjalnych, buty, hełmy, opony do wozu strażackiego, podpory stabilizacyjne, maszty oświetleniowe. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzuchowej otrzymała natomiast promesę w wysokości 20 000 zł na zakup ubrań specjalnych.

Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa został sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 89 000 zł oraz budżetu Gminy Pleśna w kwocie 6 000 zł.

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

Logo Funduszu Sprawiedliwości

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach i Lubince otrzymali komplety ubrań ochronnych do działań bojowych, które zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego. W przekazaniu ochronnego umundurowania uczestniczył wicemarszałek Józef Gawron i radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys.

Zakup odzieży ochronnej dla strażaków z OSP Janowice i OSP Lubinka został sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 10 000 zł oraz budżetu Gminy Pleśna w kwocie 10 000 zł. Środki przyznano w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”.

Logo Małopolski
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego