Czarne siedzenia wewnątrz autobusu

Rozkład jazdy bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisach wyborców w stałych obwodach głosowania na terenie Gminy Pleśna

Print Friendly, PDF & Email

Wójt Gminy Pleśna podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.), w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 15 października 2023 r., dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania na terenie Gminy Pleśna.

Informujemy, iż w przypadku braku funkcjonowania w dniu wyborów publicznego transportu zbiorowego, Wójt Gminy ma obowiązek zorganizowania bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców. W ramach gminnego przewozu pasażerskiego, w godzinach głosowania odbywać się będą dwa kursy wg poniższego zestawienia:

Rozkład jazdy bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 października 2023 r.