czarny kompostownik

Od 17 czerwca nabór na darmowe kompostowniki

Print Friendly, PDF & Email

Od 17 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r. (lub do wyczerpania puli kompostowników) można składać wnioski o bezpłatne przekazanie kompostownika.

Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Pleśna, który:

  1. Jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym znajdującej się na terenie gminy Pleśna nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym lub w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej.
  2. Deklaruje, że lokalizacja nieruchomości pozwala na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich, a także, że będzie wykorzystywał go wyłącznie na własny użytek.
  3. Ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu.
  4. Złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając kompostowanie odpadów organicznych stanowiących odpady komunalne na terenie nieruchomości.
  5. Nie posiada względem Gminy Pleśna zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Zobowiąże się, że przez okres trwałości projektu tj. minimum 5 lat będzie zagospodarowywał odpady organiczne poprzez ich kompostowanie.

Wniosek należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pleśna lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP. Wniosek można pobrać w wersji elektronicznej zamieszczonej poniżej lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Pleśna na parterze budynku w pokoju nr 4.

W pierwszej kolejności kompostowniki otrzymają osoby wyżej wymienione, które dotychczas nie zagospodarowywały odpadów organicznych poprzez ich kompostowanie (nie korzystały z ulgi za posiadanie kompostownika) a wraz z wnioskiem o bezpłatne przekazanie kompostownika złożą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając kompostowanie odpadów organicznych  stanowiących odpady komunalne na terenie nieruchomości. W drugiej kolejności kompostowniki mogą otrzymać osoby, które korzystają już z ulgi w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalny za kompostowanie odpadów organicznych, ale stan techniczny posiadanego kompostownika nie pozwala na jego dalszą eksploatację.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej „Regulaminie Programu bezpłatnego przekazania kompostowników mieszkańcom gminy Pleśna”. W ramach projektu mieszkańcom zostanie przekazane 155 sztuk kompostowników o pojemności 1000 l.

Program jest realizowany dzięki wsparciu z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach Programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki. Całkowity koszt projektu jest szacowany na blisko 61 000 zł, z czego 33 000 zł to dotacja z Województwa Małopolskiego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Pleśna.

Dokumenty do pobrania:

Tablica informacyjna o programie zaopatrzenia w kompostowniki