Fragment okładki raportu o stanie Gminy Pleśna za 2023 rok z herbem gminy

Raport o stanie Gminy Pleśna za 2023 rok

Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Pleśna za 2023 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja Rady Gminy Pleśna, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy, rozpocznie się 27 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy Pleśna (sala konferencyjna, 2. piętro).

Zgłoszenia do udziału w debacie można składać do 26 czerwca 2024 roku do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pleśna, pokój nr 202 (Biuro Rady Gminy Pleśna).

Raport o stanie gminy za 2023 rok
Wniosek o wzięcie udziału w debacie
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych