końcówka pióra do pisania na tle kartki papieru w kratkę

Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 – nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej

Print Friendly, PDF & Email

Logotypy Leader, LGD Dunajec-Biała, PROW i flaga Unii Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

  • nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej: limit dostępnych środków na nabór 38 908,68 Euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro wynosi 155 634,72 zł), 1 wskaźnik do zrealizowania.

Link do naboru: https://lgd.dunajecbiala.pl/2023/12/12/ogloszenie-o-naborze-nr-12024-nowe-lub-zmodernizowane-obiekty-infrastruktury-turystycznej-rekreacyjnej-kulturalnej/

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać  osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w Biurze  Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w terminie od 27.12.2023 r. do 10.01.2024 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:45.

Termin składania wniosków upływa dnia 10.01.2024 r. o godz. 14:00

Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godzinach pracy Biura.

Ponadto informujemy, iż każdy Wnioskodawca może skorzystać z bezpłatnego doradztwa. Zaleca się uprzednie telefoniczne ustalenie terminu doradztwa.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – PROW 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi