Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Świebodzinie przeznaczonej do dzierżawy

Print Friendly, PDF & Email

Wójt Gminy Pleśna informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pleśna, położonej w miejscowości Świebodzin, oznaczonej jako działka nr 6 o pow. 0,54 ha, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Gminy Pleśna www.plesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugplesna.

Termin wywieszenia 19.04.2023-11.05.2023

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pleśna: pok. nr 109, tel. 14 629 28 40

Załącznik: https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=3184391