Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Print Friendly, PDF & Email

Wójt Gminy Pleśna informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pleśna, obejmujący część działek: nr 246/1 obręb Pleśna, nr 121/1 obręb Woźniczna, nr 535 obręb Rzuchowa, nr 984 obręb Szczepanowice, nr 337 obręb Rychwałd, nr 576/3 obręb Janowice, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Gminy Pleśna www.plesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugplesna.

Termin wywieszenia 19.04.2023-11.05.2023

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pleśna: pok. nr 109, tel. 14 629 28 40

Załączniki: