Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Urząd Gminy Pleśna bardziej dostępny

Print Friendly, PDF & Email

Logotyp Wiedza Edukacja Rozwój

We wrześniu zakończyliśmy realizację projektu grantowego „Gmina Pleśna bez barier”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

Celem projektu było zwiększenie dostępności do usług publicznych realizowanych przez Gminę Pleśna.

W ramach projektu wykonano szereg działań poprawiających dostępność urzędu, w tym między innymi:

  • zamontowano windę,
  • wykonano nową stronę internetową Gminy Pleśna, która jest dostępna cyfrowo,
  • wykonano oznaczenia informacyjne przystosowane dla osób słabowidzących i niewidomych
  • zakupiono urządzenia do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami,
  • przystosowano toaletę na parterze do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • zakupiono lupy ułatwiające czytanie i ramki ułatwiające złożenie podpisu,
  • zakupiono testery do pętli indukcyjnych,
  • procedury wnioskowania o zapewnienie dostępności przetłumaczono na polski język migowy,
  • zapewniono tłumacza polskiego języka migowego.

Do szkół zakupiono urządzenia do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych