Logo Cyfrowa Gmina, z lewej strony mapa Polski

Urząd Gminy Pleśna zakończył realizację grantu „Cyfrowa Gmina”

Print Friendly, PDF & Email

Grant związany z cyfryzacją Urzędu Gminy Pleśna realizowany był w okresie od stycznia 2022 roku do lipca 2023 roku w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”.  W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Projekt obejmował przeprowadzenie diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, a jej dopełnieniem było zwiększenie bezpieczeństwa urzędowych systemów informatycznych poprzez ich modernizację, zakupy sprzętu oraz oprogramowania.

W ramach grantu przeprowadzono następujące zadania:

  • zakup sprzętu (m.in. komputery stacjonarne, laptopy, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne),
  • szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania,
  • szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • rozbudowanie istniejącego Systemu Informacji Przestrzennej o możliwość realizacji przez mieszkańców usług związanych z planowaniem przestrzennym drogą elektroniczną z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa.
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych: rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS), utworzenie i konfiguracja usługi Active Directory, utworzenie systemu kopii zapasowych.

Wartość zrealizowanego grantu wyniosła 364 731 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 359 700 zł.

Grant został sfinansowany ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia).

Loga z projektu Polska Cyfrowa
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19