Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Print Friendly, PDF & Email

Wójt Gminy Pleśna informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pleśna:

  • położonej w miejscowości Pleśna, oznaczonej jako działka nr 281/8 o pow. 0,17 ha, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  • położonej w miejscowości Łowczówek, na działce nr 146, obejmujący 1 m2 powierzchni użytkowej usytuowanej w przewiązce budynku na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Relaks w Łowczówku 63, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Gminy Pleśna www.plesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugplesna.

Termin wywieszenia: 03.07.2024 – 25.07.2024.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pleśna: pok. nr 109, tel. 14 629 28 40