Złociste zboże przedzielone miedzą, pośrodku rośnie drzewo

Dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów w wyborach do Izby Rolniczej

Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie uchwały nr 1/2023Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia
22 lutego 2023 r. § 14 pkt 1 i 2 oraz uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 70 w Pleśnej z dnia 4 września 2023 r. Okręgowa Komisja Wyborcza wzywa członków izby rolniczej do zgłaszania dodatkowych kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 70 Gmina Pleśna.

Termin zgłaszania dodatkowych kandydatów upływa w dniu 8 września 2023 r.

Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata do rady powiatowej MIR (do pobrania):
►Zgłoszenie kandydata (►docx; ►pdf)
►Zgłoszenie kandydata osoby prawnej (►docx; ►pdf)
►Oświadczenia kandydata (►docx; ►pdf)
►Lista poparcia kandydata (►docx; ►pdf)
►Lista poparcia kandydata osoby prawnej (►docx; ►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury (►docx►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury osoby prawnej (►docx; ►pdf)
►Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (►pdf)

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 70 w Pleśnej