Drewniana konstrukcja tężni solankowej, obok brązowe ławeczki.

Budowa tężni solankowej zakończona

Print Friendly, PDF & Email

W grudniu zakończyła się budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Relaks w Łowczówku.

Tężnie to konstrukcje wykonane z drewna i tarniny. Swoje działanie zawdzięczają naturalnym wodom mineralnym z dużą ilością jonów sodowych (solanka). Solanka doprowadzona do tężni spływa po gałązkach tarniny. Kropelki solanki unoszą się w powietrzu i tworzą leczniczy aerozol solny.

Mikroklimat tężni będzie wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych. Inhalacje wykorzystywane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu.

Zadanie mogło zostać wykonane dzięki pieniądzom otrzymanym w ramach konkursu „Małopolskie tężnie solankowe”. Całkowita wartość wykonanych prac wynosi 396 400,63 zł, w tym dotacja ze środków Województwa Małopolskiego to 271 434 zł.

Drewniana konstrukcja tężni solankowej, obok brązowe ławeczki.

Logo Małopolski

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego