Jednostki organizacyjne

Print Friendly, PDF & Email

Poniżej znajduje się lista jednostek organizacyjnych podlegających pod Urząd Gminy.

Edukacja

Adres: 33-171 Pleśna 240

Telefon:  14/ 67 98 949 wewn. 23, 24

E-mail: sasip@interia.pl

Adres www: brak

Adres BIP: brak

Dyrektor: mgr Mariola Gąciarz

Adres: 33-171 Pleśna 353

Telefon: 14/ 679 81 15

E-mail: przedszkole.plesna353@onet.eu

Adres www: www.przedszkole-plesna.pl

Adres BIP: Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor szkoły: mgr Teresa Prokop

Adres: 33-171 Pleśna 228

Telefon:  14/ 679 81 22

E-mail: spplesna228@poczta.onet.pl

Adres www: www.spplesna.szkolnastrona.pl

Adres BIP: Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor szkoły: mgr Agnieszka Stasik

Adres: 33-114 Rzuchowa 228

Telefon:  14/ 674 60 91

E-mail: zspigrzuchowa@interia.pl

Adres www: www.szkolarzuchowa.szkolnastrona.pl

Adres BIP: Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor szkoły: mgr Marzena Misaczek

Adres: Lichwin 182 A,
33-172 Siedliska

Telefon:  14/ 675 80 10

E-mail: dyrektor_splichwin@poczta.onet.pl

Adres www: www.splichwin.edupage.org

Adres BIP: Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor szkoły: mgr Marzena Sukiennik

Adres: Janowice 128,
33-115 Janowice

Telefon: 14/ 679 90 06

E-mail: janowicesp@poczta.onet.pl

Adres www: www.janowicesp1.edupage.org

Adres BIP: brak

Dyrektor szkoły: dr inż. Renata Adamiak

Adres: Szczepanowice 107,
33 – 114 Rzuchowa

Telefon: 14/ 650 13 52

E-mail: szkolaszczepanowice@poczta.onet.pl

Adres www: www.janowicesp1.edupage.org

Adres BIP: Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor szkoły: mgr Bogusław Paszkowski

Adres: Świebodzin 129,
33 – 114 Rzuchowa

Telefon:14/ 679 51 26

E-mail: sp_swiebodzin@op.pl 

Adres www: www.spswiebodzin.szkolna.net

Adres BIP: Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor szkoły: mgr Maciej Pokorny

Adres: 33-171 Rychwałd 120

Telefon: 14/ 679 81 27

E-mail: sp_rychwald@op.pl

Adres www: brak

Adres BIP: Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor szkoły: mgr Marta Golec

Pomoc Społeczna i Opieka Zdrowotna

Adres: 33-171 Pleśna 240

Telefon:  14/ 679 81 70 wewn. 39, 42, 24

E-mail: plesnagops@op.pl

Adres www: http://www.plesnagops.pl/

Adres BIP: Biuletyn Informacji Publicznej – GOPS w Pleśnej

Kierownik – mgr Elżbieta Iwaniec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pleśnej.

Adres: 33-171 Pleśna 284

Telefon/Fax: 14/ 679 81 10

E-mail: spgzoz@poczta.fm

Adres www: https://www.plesna.eu/

Adres BIP: brak

Kierownik – Agnieszka Biga

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 – 18:00

Kultura

Adres: 33-171 Pleśna 228a

Telefon:  14/ 679 83 04

E-mail: biblioteka240@op.pl

Adres www: https://www.bibliotekaplesna.org/

Adres BIP: Biuletyn Informacji Publicznej – Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej

Dyrektor – Danuta Cich

Adres: 33-171 Pleśna 240

Telefon:  +48 693-661-126

E-mail: ckplesna@gmail.com

Adres www: brak

Adres BIP: Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor: mgr Jolanta Kuczera – Stankowska

Pozostałe jednostki

Adres: 33-171 Pleśna 240

Telefon: 

14/ 629 28 45 – kierownik ZGK
14/ 679 84 08 – główny księgowy
660 456 494 – Oczyszczalnia ścieków

882 064 244 – Numer alarmowy w przypadku awarii

E-mail: zgkplesna@poczta.onet.pl

Adres www: brak

Adres BIP: Biuletyn Informacji Publicznej – Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej

Kierownik – Grzegorz Janota

Pracownicy Zakładu:

Bogumiła Wantuch – Główny księgowy

Magdalena Ciurej – Z-ca głównego księgowego

Marcin Mruk – Maszynista oczyszczalni ścieków

Sławomir Kajmowicz – Maszynista oczyszczalni ścieków

Janusz Rozwadowski – Maszynista oczyszczalni ścieków

Zbigniew Gąciarz – Maszynista oczyszczalni ścieków

Krzysztof Więcek – Monter konserwator instalacji wod-kan.

Paweł Stasik – Monter konserwator instalacji wod-kan.

Roman Kochański – Monter konserwator instalacji wod-kan.

Łukasz Kajmowicz – Monter konserwator instalacji wod-kan.

Biuro Zakładu mieści się w budynku UG Pleśna Pok. 1A

Czas pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej:

Poniedziałek: 7:30 – 16:00

Wtorek – Czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 15:00

Oczyszczalnia ścieków pracuje w systemie dwuzmianowym codziennie w godz. 7:00 – 21:00

Główne zadania ZGK w Pleśnej:

  • eksploatacja, obsługa i naprawy sieci wodociągowej gminy Pleśna,
  • eksploatacja, obsługa i naprawy sieci kanalizacyjnej Gminy Pleśna,
  • eksploatacja, obsługa i naprawy urządzeń gminnej oczyszczalni ścieków,
  • obsługa mieszkańców w zakresie opłat za wodę i kanalizację,
  • obsługa mieszkańców w sprawach dotyczących budowy indywidualnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan,
  • uzgadnianie projektów przyłączy.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody / odprowadzanie ścieków

Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza głównego

Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych (budowa przyłącza)

Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pleśna

1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej

Przypominamy, że nielegalny pobór wody oraz nielegalne wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji jest niezgodne z prawem i podnosi koszty eksploatacji sieci oraz podlega karze grzywny (art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 123 poz. 858).

Ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 15 grudnia 2021 r. do 14 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych wody – Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Janowicach – kwiecień 2023